TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s.
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.
Sokolská 302
Trhový Štěpánov
257 63
Korespondenční adresa:
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.

Nádražní 401
Trhový Štěpánov
257 63
tel.: 318 922 111
fax: 318 922 112
rabbit@rabbit.cz
www.rabbit.cz

vlajka
Veškeré produkty v našem sortimentu pocházejí pouze z českých chovů !

Inovace v procesu zpracování, chlazení, balení a sledovatelnosti drůbeže

  • Operační program: Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020
  • Opatření: 16. Spolupráce
  • Podopatření: 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
  • Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
  • Místo realizace: Porážka živé drůbeže RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Nádražní 401, 257 63 Trhový Štěpánov
  • Doba realizace: zahájení: 1.2.2018, předpokládané ukončení: 31.12.2020

 Stručný popis a hlavní cíle projektu:

Projekt Inovace v procesu zpracování, chlazení, balení a sledovatelnosti drůbeže je realizován ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Zaměření projektu je na zlepšení kvality produktu pro koncového spotřebitele, prostřednictvím zavedení nového systému dosledovatelnosti produkovaných kuřat prostřednictvím QR kódu umístěném přímo na spotřebitelském balení. Realizace projektu umožní přesnější třídění opracovaných kuřat podle hmotnostních a kvalitativních parametrů. Součástí projektu bude optimalizace celého systému chlazení, umístění vážícího převěšovacího automatu a tím zajistit sledování hmotnostních a kvalitativních parametrů kuřat. Bude rovněž optimalizován proces balení celých kuřat.

EUtschlazeni