TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s.
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.
Sokolská 302
Trhový Štěpánov
257 63
Korespondenční adresa:
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.

Nádražní 401
Trhový Štěpánov
257 63
tel.: 318 922 111
fax: 318 922 112
rabbit@rabbit.cz
www.rabbit.cz

vlajka
Veškeré produkty v našem sortimentu pocházejí pouze z českých chovů !

Pořízení technologie chovu a výkrmu králičích brojlerů a modernizace ustájovacích prostor

  • Operační program: Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020
  • Opatření: 4 investice do hmotného majetku
  • Podopatření: 4.1 investice do hmotného majetku
  • Operace: 4.1.1 investice do zemědělských podniků,  záměr k)
  • Místo realizace: farma pro chova a výkrm králíků RABBIT Trhový Štěpánov v Kokořově, obec Žinkovi, Plzeň – Jih
  • Doba realizace: zahájení: 1.2.2016, ukončení: 31.1.2017

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

Projekt pořízení technologie chovu a výkrmu králičích brojlerů a modernizace ustájovacích prostor je zacílen na komplexní rekonstrukci farmy pro chov a výkrm králičích brojlerů, včetně osazení nové technologie automatického krmení, napájení, ventilace a vyhrnování hnoje. Součástí projektu byla rovněž rekonstrukce stávajících ustájovacích prostor včetně úprav produkčních stájí zateplením střešní konstrukce a obvodového pláště staveb. Díky projektu byla stávající morálně zastaralá farma plně přizpůsobena nejmodernějším trendům při chovu králíů. Kompletní výměna technologií a rekonstrukce stájí umožňuje vysoký stupeň zoohygieny, který se pozitivně projevuje na zdraví zvířat.  Zautomatizováním chovu a výkrmu bylo dosaženo vyšší produktivity práce a umožnilo zaměstnancům farmy věnovat větší čas samotné chovatelské práci a řízení chovu.

EUkokorov