TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s.
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.
Sokolská 302
Trhový Štěpánov
257 63
Korespondenční adresa:
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.

Nádražní 401
Trhový Štěpánov
257 63
tel.: 318 922 111
fax: 318 922 112
rabbit@rabbit.cz
www.rabbit.cz

vlajka
Veškeré produkty v našem sortimentu pocházejí pouze z českých chovů !

Historie a charakteristika

Generální ředitel:

reditelGenerální ředitel ing. Zdeněk Jandejsek CSc.

ing. Zdeněk JANDEJSEK, CSc.

 

 

 

 

Historie

Společnost byla založena v roce 1991. První činností firmy bylo zpracování  králičího masa a odtud také pochází název mateřského podniku. Postupem času z malé firmy vyrostl v průběhu následujících  let zemědělsko – potravinářský  celek, který využívá nejmodernější technologie v celém řetězci výroby a zpracování. Ve všech podnicích holdingu  RABBIT  CZ a.s. pracuje cca 1 700 zaměstnanců a v posledních letech bylo dosahováno obratu 6,94 mld. Kč, konsolidované výnosy se pohybují kolem 4,5 mld. Kč.

Firma RABBIT CZ a.s. má holdingovou organizační strukturu a  patří v České republice mezi střední podniky. Vlastní 15 dceřiných společností, z nichž 8 je podniků zemědělské prvovýroby hospodařících na půdě s katastrální výměrou 17 000 ha; podle databáze  LPIS to představuje  15 500 ha půdy na kterou jsou nárokovány dotace.3 podniky jsou specializované na živočišnou výrobu,zejména na vepřové maso, drůbeží maso, vejce a agrochemické služby. Další 3 potravinářské podniky jsou zaměřené na zpracování drůbeže, králíků, vepřového masa, hovězího masa a uzenářských výrobků; 1 podnik služeb na výrobu krmných směsí a skladování obilí. Při prodeji především vlastních výrobků využívá cca 102 vlastních prodejen.

Bez názvu

Naše podnikání směřuje k postupnému uzavření cyklu : výroba – zpracování – prodej. Začínáme pěstováním zemědělských plodin, výrobou krmných směsí, které jsou využívány v chovech dojnic, v chovech hovězího a vepřového, výkrmu drůbeže a  chovu králíků. Na tuto živočišnou výrobu navazují zpracovatelské podniky produkující výrobky, které jsou distribuovány do vlastní maloobchodní sítě, do obchodních sítí supermarketů a do zahraničí.
Uzavřený cyklus  : výroba – zpracování – prodej je v současné době  velmi důležitý, kdy je kladen velký důraz na zajišťování původu krmiva, krmných směsí,chovného materiálu, způsobu zpracování, distribuci a další faktory, které ovlivňují kvalitu výrobků dodávaných na trh.

Zemědělská prvovýroba je zabezpečována, jak již bylo řečeno, osmi podniky zemědělskými podniky, třemi podniky koncentrované živočišné výroby a podnikem služeb, jehož  hlavní činností je výroba krmných směsí.

Rostlinná výroba
V rostlinné výrobě produkujeme na 15 500 ha zemědělské půdy obiloviny pro zajištění výroby krmných směsí;tj. pšenici ozimou a jarní , ječmen ozimý a kukuřici.

Jako tržní plodiny pěstujeme řepku ozimou, ječmen jarní k výrobě sladu, mák a trávy na semeno. Nejvýznamnější podíl je u řepky ozimé , která se pěstuje na více než  2 000 ha zemědělské půdy, což představuje téměř 13%.

Část zemědělské půdy je využívána  na krmné plodiny jako jsou  kukuřice na siláž, jetel na  senáž  a trávy na seno a senáž.

Výsledky v rostlinné výrobě  se v posledních letech  pohybují na velmi dobré úrovni, obiloviny kolem 8 t/ ha; řepka  4 t/ ha; mák 1,1 t / ha. Ke zvyšování výnosů se využívá nejnovějších poznatků ve výživě a ochraně rostlin a nejmodernější technologie ke zpracování půdy  a dokonalé agrotechnice.
Služby a ostatní činnost:

skladování zemědělských plodin a výroba krmných směsí
chemická ochrana rostlin
dodávky a aplikace hnojiv
doprava
sklizňové práce
laboratorní činnost
výroba bioplynu a elektrické energie
sušení králičích kůží

Další rozvoj bude směřován na:

rozšiřování výkrmu drůbeže a prasat

zvyšování stavu dojnic a produkce mléka

rozšiřování vlastní obchodní sítě

zpracování odpadů živočišného původu