TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s.
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.
Sokolská 302
Trhový Štěpánov
257 63
Korespondenční adresa:
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.

Nádražní 401
Trhový Štěpánov
257 63
tel.: 318 922 111
fax: 318 922 112
rabbit@rabbit.cz
www.rabbit.cz

vlajka
Veškeré produkty v našem sortimentu pocházejí pouze z českých chovů !

Podniky služeb

     V holdingu jsou vedle výroby zajišťovány také služby a obchod. Jedná se o skladování zemědělské produkce k výrobě krmných směsí a potravinářských komodit jako je potravinářské žito, potravinářská pšenice a řepka. K dispozici je 60 000 tun skladovacích kapacit ve Výrobně Krmných Směsí RABBIT  Chotýšany a  dalších 20 000 tun je možno uskladnit v ostatních zemědělských podnicích.
Další činností je výroba krmných směsí. Roční objem činí kolem 90 000 t a tyto jsou dodávány převážně pro podniky  skupiny.Většina je vyráběna na stacionární míchárně v Chotýšanech. Výroba směsí pro dojnice a ostatní skot se vyrábí v mobilní výrobně krmných směsí, přímo v jednotlivých podnicích.
Další část služeb zajišťuje Mydlářka a.s. Jedná se především o dodávky průmyslových hnojiv, osiv, chemických ochranných  prostředků včetně jejich použití. Rozsáhlé služby  podnik zajištˇuje v aplikacích kejdy, vápna a dopravě. Nedílnou součástí celého procesu je certifikovaná laboratoř, jejichž služeb využívají také podniky potravinářské výroby.

Rabbit Chotýšany a.s.

Zabývá se sušením a čištěním obilovin a olejnin, vyrábí krmné směsi pro prasata a kuřata, provozuje mobilní míchárnu krmných směsí pro skot. Skladovací kapacity jsou max. na 58 000 tun a výroba krmných směsí za rok může dosáhnout objemu 100 000tun ve třísměnném provozu. Dále zajišťuje výkrm brojlerů na provoze Slavětice, kde se produkuje v jednom zástavu 145 tis. kusů, tj. cca 1 015 000 kusů za rok.

auto-velky OLYMPUS DIGITAL CAMERA