TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s.
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.
Sokolská 302
Trhový Štěpánov
257 63
Korespondenční adresa:
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.

Nádražní 401
Trhový Štěpánov
257 63
tel.: 318 922 111
fax: 318 922 112
rabbit@rabbit.cz
www.rabbit.cz

vlajka
Veškeré produkty v našem sortimentu pocházejí pouze z českých chovů !

  Živočišná výroba

V holdingu je chováno 3 400 – 3 500 ks dojnic k produkci mléka  a cca 350 ks krav bez tržní produkce.

Mléko je produkováno v pěti podnicích, převážně v moderních stájích s roční produkcí mléka 30–35 mil.litrů. Užitkovost v jednotlivých chovech se u většiny pohybuje kolem 10 000 litrů na dojnici a rok; nejlepší    užitkovosti v současné době dosahuje ZP Keblov a.s. Mléko, jako jediný živočišný produkt není zpracováváno v holdingu, ale je prodáváno zpracovatelům.

Chov a výkrm prasat

V současné době se chová v holdingu 10 000 ks prasnic ve třech specializovaných podnicích živočišné výroby , a to:

Mydlářka a.s.; Vema a.s. a Drupork a.s. V nedávné době proběhla  na 80 % chovů repopulace chovného materiálu. Do podniku Mydlářka a.s.byly nakoupeny prasnice plemene P.I.C.  a do podniku Vema a.s. byly nakoupeny prasnice plemene DANBRED. Jedná se o velmi výkonná plemena , kde odchov na prasnici za rok se pohybuje okolo 28 kusů odchovaných selat. Rozhodující při repopulaci chovu je nákup úplně zdravého chovného materiálu, pak lze očekávat maximální přírůstky s minimálními ztrátami. Přírůstky  se pohybují kolem 900 g/ks/ den a výborná konverze krmiv , kde spotřeba jádra se pohybuje kolem 2,7 kg/ 1 kg přírůstku.

Na chovech prasnic je za rok odchováno  přibližně 280 000 ks selat, které pak přecházejí do samostatných středisek, kde výkrm probíhá do váhy 113 – 117 kg. Za jeden rok se v rámci celé skupiny vykrmí cca 275 000 kusů jatečných prasat. Veškerá produkce  končí na jatkách holdingu, tj. v Českém Brodě a Skaličanu.

Výkrm drůbeže

Výkrm drůbeže v holdingu zajišťují podniky ZD Trhový Štěpánov a.s.; DZS Struhařov; Rabbit Chotýšany a.s.;Mydlářka a.s.; ZES Křivsoudov s.r.o. a Agro Poříčí  s.r.o.  Tyto podniky ročně vykrmí 6,5 – 7 mil. kusů o váze 2 – 2,1 kg na kus. V posledních letech se výsledky postupně stabilizovaly. Při standardním průběhu výkrmu trvá jeden turnus  35 – 37 dní při průměrné váze  2,05 kg na kus a konverzi jádra 1,72 kg na 1 kg živé váhy. Veškerá produkce kuřat-brojlerů  končí na jatkách v Trhovém Štěpánově a v Jevíčku.

Chov a výkrm králíků

Chov králíků zabezpečuje provoz Kokořov, kde ke ve stavu  cca 3 000 – 3 300 chovných samic, kde se za rok odstaví  přibližně 150 000 – 170 000 malých králíků; odstav probíhá  ve váze mezi 700 – 850 gramy.  Doba výkrmu  od narození do doby jatečného zpracování je 78 – 82 dní, váha jatečného králíka  se pohybuje  kolem 2,55 – 2,70 kg. Odstav na jednu samici je 55 – 65 kusů  králíků za rok. Každá samice má za rok až 8 vrhů a na jeden vrh je přibližně 7 – 8 ks při odstavu.

EU-plakát

Chov nosnic – produkce vajec

Mydlářka a.s. chová 210 000 kusů nosnic a produkuje za rok  mezi 65 –  68 mil.kusů vajec. Chov nosnic probíhá v nově instalované technologii, dle nařízení EU.  Jedná se voliéry,  ve kterých mají nosnice volný pohyb k podestýlce , krmení, napájení a hnízdům. Vejce jsou dopravována z jednotlivých hal centrálním sběrem do třídírny vajec, kde jsou všechna prosvěcována za účelem zjištění nezávadnosti a neporušenosti skořápky.Vajíčka jsou pak tříděna podle velikostí a balena v různých počtech od 6 ks do 30 ks v jednom balení.

Podniky specializované na koncentrovanou živočišnou výrobu

Mydlářka a.s. Benešov

V živočišné výrobě se specializuje na chov prasat, výkrm drůbeže a na produkci vajec. Chová cca 5 600 prasnic a vykrmuje více než 100 000 ks prasat.

V současné době připravuje další rozšíření o 1200 prasnic. Ve výkrmu drůbeže má v zástavu cca 215 000 kusů brojlerů, což představuje 1,5 mil. kusů za rok. Produkce vajec je cca 67 mil.kusů.

Ve službách pro skupinu i pro další zákazníky provádí agrochemické služby, dopravu, prodej hnojiv a chemických prostředků.

Ve skupině patří k největším podnikům s obratem blížící se 1,5 mld.Kč.

mydlarka4 mydlarka3 mydlarka2 mydlarka1

Vema a.s. Chrudim

Je významný producentem vepřového masa s kapacitou cca 2150 kusů prasnic a výkrmem cca 50 000 kusů prasat. Vlastní odchovny kuřic a chovy nosnic k produkci cca 50 mil. kusů vajec.

vema2 vema3vema1

Drupork a.s. Svitavy
Je producentem vepřového masa s kapacitou cca 1250 kusů prasnic a výkrmem cca 34 000 kusů vlastních a 16 000 kusů zakoupených selat. Převážnou část dodává na zpracování do jatek Skaličan a.s Česká Skalice.