TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s.
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.
Sokolská 302
Trhový Štěpánov
257 63
Korespondenční adresa:
RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.

Nádražní 401
Trhový Štěpánov
257 63
tel.: 318 922 111
fax: 318 922 112
rabbit@rabbit.cz
www.rabbit.cz

vlajka
Veškeré produkty v našem sortimentu pocházejí pouze z českých chovů !

Výstavba hal pro výkrm kuřecích brojlerů v areálu Semteš, modernizace stávajících hal

  • Operační program: Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020
  • Opatření: 4 investice do hmotného majetku
  • Podopatření: 4.1 investice do hmotného majetku
  • Operace: 4.1.1 investice do zemědělských podniků,  záměr j)
  • Místo realizace: farma pro výkrm kuřecích brojlerů  RABBIT Trhový Štěpánov v Semtěši, okres Kutná Hora
  • Doba realizace: zahájení: 1.4.2016, ukončení: 30.6.2017

 Stručný popis a hlavní cíle projektu:

 Předmětem projektu byla výstavba nové výkrmové kapacity pro kuřecí brojlery v areálu farmy Semtěš. Vybudovaná hala je o půdorysu 19×69 m a umožňuje výkrm 24 000 ks brojlerů. Stavba je osazena nejmodernější počítačem řízenou technologií s automatickým větráním, krmením, napájením, umožňující splnění nejvyšších parametrů pro wellfare zvířat a optimalizaci produkčních parametrů. Samotná stavba je provedena jako ocelová hala s opláštěním z PUR panelů. U stávajících faremních objektů byla provedena izolace střech pomocí nástřiku PUR pěny. Zlepšení izolačního stavu střešních konstrukcí přináší úsporu energií při vytápění budov.

EUsemtes