České farmy a chovy RABBIT

Drůbeží maso

Drůbeží maso je produkováno převážně v podnicích s půdou jako jsou:

 • DZS Struhařov a.s.,
 • ZES Křivsoudov s.r.o.
 • ZD Trhový Štěpánov a.s.
 • Pivkovice a.s.
 • AGRO Poříčí spol. S.r.o.

Ale i ve specializovaných podnicích jako je:

 • Mydlářka a.s.
 • A ve dvou provozech firmy RABBIT Trhový Štěpánov a.s.

V současné době produkují firmy skupiny RABBIT a jejich provozy cca 14 milionů kusů jatečných kuřat za rok s předpokladem do jednoho a půl roku zvýšit výstavbou výkrm brojlerů o 3.mil. kusů. Tedy celkem produkci navýšit na 17 mil. kusů ročně. Při výkrmu je spotřebováváno 1,40 až 1,55 kg krmné směsi na 1 kg přírůstku. Výkrm se uskutečňuje do váhy cca 2,2 kg na kus ve 33 až 35 dnech. Veškeré krmivo je vyráběno vlastním krmivářským podnikem.

Hovězí maso  

Hovězí maso je produkováno v podnicích s půdou, které nevyrábí mléko:

 • První zemědělská Ratměřice spol. s.r.o.
 • SPZV Ostředek a.s.
 • AGRO Poříčí spol. s.r.o.
Tyto podniky chovají krávy bez tržní produkce a jedná se o masné plemeno Charollaise. Výkrm se zabezpečuje z větší části pro masné býky a dokupuje se další zástav k navýšení výkrmu hovězího dobytka v rozsahu cca 500 kusu. Hovězí maso se ale také získává z vyřazených jalovic a dojnic.  

Ve specializovaných podnicích jako jsou:

 • Mydlářka a.s.
 • Drupork Svitavy, a.s.
 • VEMA, akciová společnost
Se produkuje vepřové maso, drůbeží maso a vejce.


Vepřové maso

Vepřové maso se produkuje v rozsahu cca 11 tisíc kusů chovaných prasnic, od kterých se získává na 360 tisíc selat ročně, která se vykrmují do živé váhy 115 až 120 kg. Po dokončení probíhajících rekonstrukcí bude ve stavu více než 12,5 tis. kusů prasnic včetně zapuštěných prasniček s následnou produkcí, která překročí 400 tisíc vykrmených prasat. V produkci vepřového masa jsou vykazovány nadprůměrné výsledky v odchovu selat, které se pohybují kolem 32 kusů na prasnici a rok i více. Přírůstky pak v rozpětí 930 až 980 g na kus a den. V produkci vepřového masa se skupina Rabbit řadí mezi nejlepší podniky v České republice a mezi podniky s nadprůměrnou užitkovostí v EU.

Vejce

Vejce produkují podniky Mydlářka a.s. v rozsahu 68 mil. Za rok s užitkovostí přes 340 kusů vajec na nosnici a rok. A VEMA, akciová společnost, Chrudim produkuje na 34 mil. kusů za rok s užitkovostí přes 340 kusů vajec na rok se stejnou užitkovostí.

Králičí maso

Králičí maso produkuje chov v Kokořově, který je provozem spadající pod firmou RABBIT Trhový Štěpánov a.s. Je zde chováno přes 3600 kusů samic s produkcí přes 200 tisíc jatečných králíků za rok. Užitkovost jedné samice je cca 60 kusů odchovaných králíků za rok s minimálními ztrátami. Připravuje se rozšíření chovu současných stavů s dokončením do konce roku 2022.