Živočišná výroba

Jsme druhým největším producentem a zpracovatelem masa v České republice. Poctivé české maso se zpracovává v našich výrobních závodech. Ty jsou neustále modernizovány tak, aby umožňovaly co nejčistší, nejrychlejší, nejbezpečnější proces výroby a přípravy kvalitního a bezpečného masa

Produkce živočišné výroby

Produkujeme hlavně maso a masné výrobky, ale také vejce a mléko, které prodáváme dalšímu zpracování do mlékárenského průmyslu. Celou produkci masa zpracováváme ve vlastních zpracovatelských závodech.
12 milionů
kusů kuřat / rok
380 000
kusů vepřů / rok
600
kusů skotu / rok
350 000
kusů králíků / rok
110 000
litrů mléka / den
110 milionů
kusů vajec / rok

Naše vlastní chovy a farmy

Základem pro kvalitní maso je zvíře, způsob jeho chovu a výživy. V našich vlastních chovech krmíme vlastním krmivem. Zvířatům poskytujeme nadstandardní pohodu díky nejmodernějším technologiím krmení, větrání, topení a svícení. Například u kuřecího masa si díky projektu „České kuřecí“, může zákazník u kteréhokoli našeho výrobku ověřit jeho původ, místo a den zpracování

Vlastní farmy

Již od roku 1991 se staráme o největší bohatství české země, a to zemědělskou půdu. Díky dlouhodobým zkušenostem, rozumnému hospodaření a nejmodernějším technologiím se snažíme docílit co nejlepších sklizní způsoby, které budou pro českou půdu dlouhodobě udržitelné a nebudou ji znehodnocovat. Vypěstovat kvalitní přírodní suroviny, které jsou základem pro výrobu krmiva pro naše zvířata.

Vlastní krmiva

Pro velmi rozsáhlou živočišnou výrobu skupiny RABBIT, vyrábí firma RABBIT Chotýšany a.s., kde se vyrábí cca 100 tis. tun krmných směsí pro chovy a výkrmy prasat, pro nosnice a výkrm jatečných kuřat. Mobilní míchárnou pak firma zajišťuje výrobu všech krmných směsí pro dojnice a ostatní skot. 

Vlastní zpracování

Maso z našich výroben nečeká na expedičních halách a skladech. Ihned po dokončení výroby dochází k přípravě výrobků pro naše řeznictví RABBIT. Vlastní dopravou míříme z výroby nejkratší cestou rovnou na pulty prodejen řeznictví RABBIT a odtud přímo na Váš talíř.

Vlastní distribuce

Disponujeme moderní flotilou rozvozových automobilů. Rozmístění výrobních závodů dovoluje dodávku zboží k zákazníkovi do 24 hodin v rámci celé ČR.

Jak to u nás vypadá