Rostlinná výroba

Základem rostlinné výroby je půda. K půdě přistupujeme s láskou, protože zdravá půda je přirozený základ pro produkt. Díky hospodaření na vlastní půdě máme plně pod kontrolou původ naší rostlinné produkce a dokážeme tak zaručit kvalitu finálního produkt.

RABBIT - z pole na talíř

Produkce rostlinné výroby

krmiva pro
kuřata
krmiva pro
prasata
krmivo pro
skot

krmivo pro
drůbež

krmiva pro
nosnice

ostatní

Naše vlastní rostlinná výroba

Pěstujeme vlastní suroviny, které využíváme pro výrobu krmných směsí. Díky vlastní výrobě krmiv dokážeme vytvářet unikátní receptury krmných směsí. Naše receptury přesně odpovídají genetice zvířat, které chováme.

Hospodaření s půdou

„Půda základ všeho"

Půda je základním výrobním vstupem všech farmářů, zemědělců, sedláků. Bez půdy není možné hospodařit a my zemědělci ze skupiny RABBIT to dobře víme.

Vlastníme půdu, ale větší část půdy máme propachtovanou a o každý metr půdy pečujeme bez rozdílu, jelikož víme, že, pokud je o půdu dobře postaráno, získáme kvalitní komodity pro výrobu českých potravin.

Článek: Hospodaření s půdou.

Vlastní osiva

Výkonná máma, výkonné potomstvo

Část obhospodařované půdy v rámci podniků RABBIT je využívána k výrobě vlastních osiv, zejména pšenice ozimé, ječmene ozimého, luskovin (hrách, peluška, lupina), jetelovin (jetele, vojtěšky) a meziplodin (svazenek a dalších).

Na základě našich výsledků a dlouhodobé práce víme, jak je důležité mít pod kontrolou celý výrobní proces.

Článek: Vlastní osiva

Vlastní hnojiva

Organika nad zlato

Každá pěstovaná rostlina pro svůj vývoj potřebuje v půdě cílenou výživu v podobě hnojiv. Díky rozsáhlé živočišné výrobě dokážeme téměř 50 % potřebných hnojiv dodat v organické podobě pomocí hovězího a drůbežího hnoje nebo hovězí a prasečí kejdy.

Tato komplexní statková hnojiva jsou jedním ze základních kamenů dlouhodobé udržitelnosti půdy a udržení tzv. staré půdní síly a zamezení její degradace. Každoročně efektivně zapravíme do půdy okolo 350 tisíc tun všech statkových hnojiv z našich provozů.

Článek: A jak je to s hnojením?

Moderní technologie pro precizní zemědělství

Intenzivně, produktivně, kvalitně, přesně"

Moderní technologie zavádíme napříč všemi provozy skupiny RABBIT více jak 30 let. V rostlinné výrobě jsme v dané době hledali vždy ty nejlepší a nejefektivnější pokrokové metody, které nás posouvaly dál.

Dnes každý den využíváme navigační systémy, půdo-ochranné technologie - metodu Strip-till (pro řádkové zpracování půdy s uložením statkových i pevných hnojiv, s následným setím), variabilní (cílenou) aplikaci pesticidů a minerálních hnojiv.

Cílem je především účelová, systematická, plánovaná, ekonomická, efektivní, přesná práce s minimálním dopadem na životní prostředí.

Vlastní sklady a laboratoře

S čísly pracujeme, z čísel vycházíme

Celý hospodářský rok tvrdě pracujeme, abychom dospěli k co nejlepší a nejkvalitnější úrodě, kterou pak směřujeme do připravených vlastních skladů.

Každý zemědělský podnik disponuje svými provozními sklady, ty však slouží jako přechod pro náš vlastní výkup a výrobnu krmiv RABBIT Chotýšany a.s., kde jsou schopni uskladnit až 60 tisíc tun zrnin a dalších komodit, které následně slouží pro výrobu krmných směsí pro naše chovy.

Náš výkup využívá ke kontrole všech dovážených komodit moderní zemědělskou laboratoř společnosti Mydlářka a.s., která hodnotí kvalitu obilnin, olejnin a luštěnin. Její výsledky nám pomáhají, aby všechny činnosti zemědělských podniků fungovaly na 100 %.

Článek: Naše sklady a laboratoře.

Vlastní česká krmiva a receptury

Správná výživa je základ zdravého chovu

Sklizeň z našich polí míří do vlastní výrobny krmných směsí. Pro velmi rozsáhlou živočišnou výrobu skupiny RABBIT vyrábí firma RABBIT Chotýšany a.s. ročně cca 110 tisíc tun krmných směsí pro chovy a výkrmy prasat, králíků, nosnic a jatečných kuřat.

Pro každou skupinu hospodářských zvířat připravujeme originální krmnou směs na základě vlastních receptur.

Mobilními míchacími vozy pak firma zajišťuje výrobu všech krmných směsí pro dojnice a ostatní skot přímo na farmě. Ročně farmářům na místě namícháme okolo 18 tisíc tun.

Článek: Vlastní krmiva

jak to u nás vypadá

Vlastní krmiva a receptury

05.04.2022

Na vlastní sklady navazuje moderní výrobna krmných směsí, která ročně vyrobí přes 110 tis. tun krmných směsí.

přečíst

Náš sklad a laboratoře

05.04.2022

Náš cíl je společný a je jeden, a to co nejlepší a nejkvalitnější úroda, kterou směřujeme do připravených vlastních skladů.

přečíst