historie společnosti

Společnost byla založena v roce 1991. První činností firmy bylo zpracování králičího masa a odtud také pochází název mateřského podniku. Postupem času z malé firmy vyrostl v průběhu následujících let zemědělsko – potravinářský celek, který využívá nejmodernější technologie v celém řetězci výroby a zpracování. Ve všech podnicích holdingu RABBIT CZ a.s. pracuje cca 1 700 zaměstnanců a v posledních letech bylo dosahováno obratu 6,94 mld. Kč, konsolidované výnosy se pohybují kolem 4,5 mld. Kč. 

1991

založení
společnosti
RABBIT

1700

spokojených
zaměstnanců

15000

hektarů
obhospodařované
půdy

Výroba - zpracování - prodej

Naše podnikání směřuje k postupnému uzavření cyklu: výroba – zpracování – prodej. Začínáme pěstováním zemědělských plodin, výrobou krmných směsí, které jsou využívány v chovech dojnic, v chovech hovězího a vepřového, výkrmu drůbeže a  chovu králíků. Na tuto živočišnou výrobu navazují zpracovatelské podniky produkující výrobky, které jsou distribuovány do vlastní maloobchodní sítě, do obchodních sítí supermarketů a do zahraničí.


Uzavřený cyklus: výroba – zpracování – prodej je v současné době  velmi důležitý, kdy je kladen velký důraz na zajišťování původu krmiva, krmných směsí,chovného materiálu, způsobu zpracování, distribuci a další faktory, které ovlivňují kvalitu výrobků dodávaných na trh.

Firma RABBIT CZ a.s. má holdingovou organizační strukturu a  patří v České republice mezi střední podniky. Vlastní 15 dceřiných společností, z nichž 8 je podniků zemědělské prvovýroby hospodařících na půdě s katastrální výměrou 17 000 ha; podle databáze  LPIS to představuje  15 500 ha půdy na kterou jsou nárokovány dotace. 3 podniky jsou specializované na živočišnou výrobu,zejména na vepřové maso, drůbeží maso, vejce a agrochemické služby. Další 3 potravinářské podniky jsou zaměřené na zpracování drůbeže, králíků, vepřového masa, hovězího masa a uzenářských výrobků; 1 podnik služeb na výrobu krmných směsí a skladování obilí. Při prodeji především vlastních výrobků využívá cca 102 vlastních prodejen.