články

Vlastní osiva

08.04.2022

"Výkonná máma, výkonné potomstvo"

přečíst

Vlastní krmiva a receptury

05.04.2022

Na vlastní sklady navazuje moderní výrobna krmných směsí, která ročně vyrobí přes 110 tis. tun krmných směsí.

přečíst

Náš sklad a laboratoře

05.04.2022

Náš cíl je společný a je jeden, a to co nejlepší a nejkvalitnější úroda, kterou směřujeme do připravených vlastních skladů.

přečíst

Od zemědělce ke spotřebiteli

04.02.2022

Doba i Evropa si žádá lokální udržitelné potraviny. Díky mnohaletým zkušenostem jsme na to dávno připraveni.

přečíst

Chováme králíky s původem

08.02.2022

Nahlédněte do naší každodenní práce s chovem králíků, o které se staráme s péčí tak, aby byli zdraví.

přečíst

Chováme kuřata s péčí nám vlastní

10.02.2022

Náš chov kuřat spočívá ve zdravé péči, správné výživě a zázemí, které je čisté a bezpečné.

přečíst

Vejce

14.01.2022

Vejce jsou z našich vlastních podestýlkových chovů nedaleko Konopiště.

přečíst

České farmy a chovy RABBIT

15.12.2021

Vyvážené propojení rostlinné výroby, živočišné výroby a zpracování většiny produktů živočišné výroby.

přečíst

Mléko

30.11.2021

Mléko se vyrábí v objemu zhruba 40 milionů litrů v 5 podnicích hospodařících na půdě.

přečíst

Rostlinná výroba

30.11.2021

Rostlinná výroba využívá v maximální míře obrovský objem chlévské mrvy a kejdy k hnojení a dodání organických a přírodních živin do půdy.

přečíst

A jak je to s hnojením?

26.11.2021

Používáme certifikované osivo a celý proces pěstování máme pod kontrolou. Neplýtváme ani hnojivy a ani přípravky na ochranu rostlin.

přečíst

Hospodaření s půdou

26.11.2021

Uvědomujeme si význam půdy pro život nás všech, a proto hospodaříme na půdě s péčí řádného hospodáře.

přečíst

Hotel RABBIT

01.07.2021

Speciálním provozem firmy RABBIT je hotel RABBIT, jehož služby využívají cyklisti a turisté navštěvující místní malebnou krajinu, ale i firemní klientela.

přečíst