A jak je to s hnojením?

Organika nad zlato

Máme „pod palcem“ celý proces ve vertikále. Používáme vlastní certifikované osivo a celý proces pěstování máme pod kontrolou.  Neplýtváme ani hnojivy a ani přípravkami na ochranu rostlin. Není to z důvodu, že jde o vysoce finančně nákladné zboží. Hlavním důvodem je, že jsme dobří hospodáři, kterým záleží na kvalitě životního prostředí. Šetrně hospodaříme na půdě, a tak používáme minimální množství prostředků na ochranu rostlin.

Víte, že Česká republika má spotřebu prostředků na ochranu rostlin na výrazně nižší úrovni jako v jiných vyspělých zemích Evropské unie?  Víte, že v průměru se v ČR aplikuje cca 1,86 kg účinných látek na hektar za rok?  Naproti tomu Belgie má spotřebu uvedených prostředků cca 8 kg účinných látek na hektar a rok. Vyšší spotřebu než Česká republika má Rakousko, Německo, Holandsko, Francie….

A jak je to s hnojením? Rostlinná a živočišná výroba jsou dvě spojené nádoby. Díky rostlinné výrobě prosperuje živočišná výroba a stejně to platí i naopak, tedy díky živočišné výrobě prosperuje rostlinná výroba. A co víc, hospodařením na půdě dodáváme do půdy život, vytváříme vhodné prostředí pro žížaly, červy, brouky. Díky „živé“ půdě je půda schopná vázat vodu. Jak vytváříme vhodné prostředí pro život v půdě? Využíváním organická hnojiva z chovu skotu, prasat, kuřat. Zároveň výrazně omezujeme využívání průmyslových hnojiv.