Náš sklad a laboratoře

,,S čísly pracujeme, z čísel vycházíme"

Celý hospodářský rok tvrdě pracujeme, abychom dosáhli našeho cíle. Náš cíl je společný a je jeden, a to co nejlepší a nejkvalitnější úroda, kterou směřujeme do připravených vlastních skladů.

Náš sklad - náš hrad

Každý zemědělský podnik disponuje svými provozními sklady, ale ty slouží jako přechod pro náš vlastní výkup a výrobnu krmných směsí (VKS) RABBIT Chotýšany a.s., kde jsou schopni uskladnit až 60 tisíc tun zrnin a dalších komodit, které následně slouží pro výrobu krmných směsí pro naše chovy.

Všechny dovážené komodity jsou před naskladněním kontrolovány a případně dosušeny na optimální uskladňovací vlhkost (nejčastěji 8 nebo 14 % vlhkosti) a následně zabezpečeny v nadzemních kruhových silech.

Naše laboratoře - naši strážci

Náš výkup využívá ke kontrole všech dovážených komodit moderní zemědělskou laboratoř společnosti Mydlářka a.s., která hodnotí kvalitu obilnin, olejnin a luštěnin.

Zemědělská laboratoř Mydlářka, se sídlem v Chotýšanech, se však nezabývá jen rozbory navážených komodit, ale poskytuje potřebná a důležitá data, aby všechny činnosti zemědělských podniků fungovaly na 100 %. Laboratoř denně hodnotí a udává směr vedení porostů a kondice půdy. 

Laboratoř provádí:

  • chemické a mikrobiologické rozbory krmiv, krmných směsí a minerálních doplňků
  • chemické a mikrobiologické rozbory vod
  • chemické a fyzikální rozbory půd
  • rozbory statkových i průmyslových hnojiv
  • rozbory rostlin a zeleniny rozbory obilovin, olejnin a luštěnin
  • chemické a mikrobiologické rozbory mléka
  • vyšetření stěrů z běžného a pracovního prostředí
  • odběry a doprava vzorků včetně dokumentace o odběru (odběry provádí kvalifikovaný vzorkař)

<