Vlastní krmiva a receptury

„Výživa je základ zdravého chovu“

Na vlastní sklady navazuje moderní VKS (výrobna krmných směsí), která ročně vyrobí přes 110 tis. tun krmných směsí pro celé portfolio hospodářských zvířat skupiny RABBIT. VKS zajišťuje krmnou základnu pro chovy nosnic, prasat, králíků a výkrmny jatečných kuřat. Pro každou skupinu hospodářských zvířat připravujeme originální krmnou směs na základě vlastních receptur.
Pro chovy skotu disponujeme mobilními míchacími vozy, které zajišťují míchání a šrotování kompletních krmných směsí pro dojnice a ostatní skot přímo na farmě. Ročně farmářům na místě namícháme okolo 18 ti. tun.