DZS Struhařov a.s.

Zemědělská výroba

DZS Struhařov a.s., je společnost ze skupiny RABBIT CZ, působící v rámci okresu Benešov. Obhospodařuje 4500 ha zemědělské půdy. Na 2 farmách Borek a Toušice je celkem chováno 380 000 ks na zástav.

Společnost produkuje mléko, kdy se svým základním stádem 1500 dojnic, patří k nejvýznamnějším zemědělským společnostem v regionu. Z rostlinné výroby je zaměřena na produkci krmných obilovin, řepky a kukuřice. Sklizené plodiny jsou dodávány do společnosti RABBIT Chotýšany a.s., kde jsou zpracovány do krmných směsí. Společnost má v chovu kuřat více než 20-ti letou tradici.

Kontakt

DZS Struhařov a.s. je součástí holdingu RABBIT Trhový Štěpánov, a.s IČO 18622437

Adresa
Struhařov 75, 256 01 Struhařov

IČO
4635734

Odpovědná osoba
Ing. Pavel Vrňák

Telefon
317721011

Web
http://www.dzsstruharov.cz/

Mapa