Třebonín

Výkrm prasat jatečních

V rámci chovu prasat provozuje Mydlářka a.s. 6 poroden prasnic s kapacitou přes 6 000 ks prasnic a 7 středisek výkrmu prasat s kapacitou přes 40 000 ks výkrmových míst.

Všechny provozy jsou vybaveny moderními technologiemi, které splňují požadavky pro chov prasat v rámci platné legislativy EU.

S roční výrobou téměř 16 000 tun vepřového masa se Mydlářka a.s. řadí k největším producentům v rámci celé ČR.

Adresa
Třebonín u Čáslavi
IČO
46356142
Telefon
725947978
Odpovědná osoba
Pavel Žatečka
Web
http://www.mydlarka.cz/