Bílsko

Zemědělská výroba

Areál Bílsko se zaměřuje na živočišnou zemědělskou výrobu a sice na výrobu mléka.
Adresa
Pivkovice 34, 387 73 Bavorov
IČO
25154443
Telefon
776 225 291
Odpovědná osoba
Ing. Jiří Kamarýt, Zdeňka Chyczyiová
Váš email
jiri.kamaryt@pivkoviceas.cz
Web
http://www.pivkoviceas.cz/