ZES Křivsoudov s.r.o.

Zemědělská výroba

ZES Křivsoudov s.r.o, je zemědělská společnost patřící do skupiny RABBIT CZ, která hospodaří na pomezí okresu Benešov a Pelhřimov. Obhospodařuje 850 ha zemědělské půdy. Hlavním výrobním zaměřením je živočišná výroba, skládající se ze základního stáda 400 ks dojnic Holštýnského plemene.

Druhým stěžejním výrobním prvkem je chov kuřat, kdy na farmě v Křivsoudově a Jenišovicích je možno vykrmit celkem 300 000 ks kuřat/zástav. Společnost patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím zemědělským podnikům ve skupině RABBIT CZ. Veškerá vyprodukovaná statková hnojiva jsou aplikována zpět do půdy k zajištění dlouhodobě stabilních a udržitelných výnosů zemědělských plodin.

Kontakt

ZES Křivsoudov s.r.o. je součástí holdingu RABBIT Trhový Štěpánov, a.s IČO 18622437

Adresa
Křivsoudov 138, 257 66 Křivsoudov

IČO
47542888

Odpovědná osoba
Tomáš Růžek

Telefon
317853402

Mapa

Provozy

Křivsoudov

Chov drůbeže

Bramborárna

Chov drůbeže